EMULSJE ŚWIATŁOCZUŁE

Emulsje powinny być przechowywane w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Należy składować je w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Idealne warunki to: temperatura 15-20 0C i wilgotność 45-60%. Trwałość przechowywania: 18 miesięcy

ZAPYTAJ O PRODUKT